Internetová encyklopedie dějin Brna

1940: Ul. Slaměníková (nad cementárnou pod "Hadím")

Ul. Slaměníková (nad cementárnou pod "Hadím")


 • archeologické lokality

  Maloměřice


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • katastr

  Maloměřice


 • rok / datum výzkumu

  1940


 • nálezová zpráva

  927/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  979/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Nad cementárnou pod "Hadím" byly v roce 1940 rozkopány kostrové hroby spadající do období raného středověku. V jednom z hrobů byl nalezen železný nožík, plochý kroužek, sekyrka s ostny pod krátkým týlem a hrnek s vlnicí. Na dně byla hrnčířská značka ve tvaru kříže v obvodovém kruhu.


 • kultury

  raný středověk (550 – 1200)


 • materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


 • ulice

  Slaměníkova


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012