Internetová encyklopedie dějin Brna

1926: Ul. Dobrovského, č. 407

Ul. Dobrovského, č. 407


 • archeologické lokality

  Rázusova
  407


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Maloměřice


 • rok / datum výzkumu

  1926


 • nálezová zpráva

  980/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  974/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  493/80, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Při stavbě vodovodu v roce 1926 v ulici Dobrovského na poli F. Lakomého u rohu domu č. 407 byl rozkopán žárový hrob s keramikou středodunajské mohylové kultury, ze střední doby bronzové. Hrob v hloubce 1,3 m byl vyryt v žlutém písku v kruhové formě. Zachráněny byly amfory, tři celé džbány a tři mísy s vytáhlými cípy na okrajích.


 • kultury

  kultura mohylová středodunajská (1 700/1 600 - 1 300 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Zemské muzeum Brno


 • ulice

  Dobrovského (Dobrovskýgasse)


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Sudetengebiet"


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012