Internetová encyklopedie dějin Brna

1941: Plíže

Plíže


 • archeologické lokality

  Maloměřice
  Plíže


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Maloměřice


 • rok / datum výzkumu

  1941

 • instituce

  Pravěké oddělení Zemského muzea v Brně


 • nálezová zpráva

  174/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  404/89, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1692/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1691/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2057/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2812/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1693/87, Výpis z inventáře MZM, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1734/80, Fototabulky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1470/89, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2431/46, Das keltische Gräberfeld von Brünn - Malmeritz, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  V době od 16. května do 25. června 1941 bylo na ploše stavby překládacího nádraží v trati „Plíže“ prokopáno celkem 76 hrobů, všechny laténské až na jeden patrně slovanský (bez milodarů v dřevěném obkladu).
  Z počtu vykopaných hrobů byly 4 žárové. Všechny hrobové jámy byly orientovány téměř od severu k jihu a od tohoto základního směru byly obyčejně odchýleny do směru SSV-JJZ. Jen 4 hroby byly orientovány v směru Z-V.
  Mezi nálezy převládaly četné spony, náramky, nánožníky z bronzu nebo lignitu, ze zbraní mnoho mečů, železná kopí, z nádob mnoho hrncovitých váz, poháry, misky a jeden hrnec i s poklicí, vše černě leštěné. Na ploše pohřebiště byl nalezen i soubor bronzových kování dřevěné konvice, která náleží k vrcholům keltského umění. Nález připadá střední době laténské, dle J. Poulíka rokům 350–200 před n. l.


 • kultury

  doba laténská C (230 - 150 př. Kr.)
  raný středověk (550 – 1200)


 • seznam nálezů

  kování laténské konvice (konvice - bronz)


 • osoby

  Josef Poulík


 • ulice

  Plíže


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • prameny, literatura


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 02. 2018