Internetová encyklopedie dějin Brna

Mojmírplatz - Mojmírovo náměstí

Mojmírplatz - Mojmírovo náměstí
Aktualizováno: 10. 04. 2012

Mojmírovo náměstí - celkový pohled od Kollárovy směrem k Malátově ulici (prostor historického jádra Králova Pole), rok 1958. MuMB - sbírky, inv. č. 12 214.