Internetová encyklopedie dějin města Brna

Spory o louku pod Olbramovicemi

Spory o louku pod Olbramovicemi


  • 13. 6. 1554 


  • místo

    Miroslav


  • charakteristika

    Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi vyzývá purkmistra a radu města Brna, aby ponechali na pokoji louku, položenou na jeho gruntech pod Olbramovicemi, kterou má v držení Vilémův poddaný Pavel Obezl z Olbramovic.
    O této louce pisatel listu jednal loni se zmocněncem města, nyní již zemřelým brněnským měšťanem Petříkem, a dovolil ji séci pod podmínkou, že představitelé města prokáží, že mají k louce lepší spravedlnost než Vilém. Poněvadž se tak nestalo a purkmistr a rada opět nařídili tuto louku séci, žádal olbramovický rychtář sekáče, aby toto násilí na Vilémových pozemcích nečinili. Vilém Valecký Brňanům poroučí, aby své svévole zanechali, nebo příští sečení překazí (možná i násilím).


  • účastníci

    Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi,
    purkmistr a rada města Brna,
    Pavel Obezl z Olbramovic, Vilémův poddaný

  • poznámka

    srov. událost ze dne 12. 11. 1553


  • prameny, literatura

    zobrazit "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"


  • události

    12. 11. 1553
    Spory o louku pod Olbramovicemi


  • autor

    Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018