Internetová encyklopedie dějin Brna

Dohoda o rozdělení desátků a požitků z kostela a fary v Komárově

Dohoda o rozdělení desátků a požitků z kostela a fary v Komárově


 • 2. 5. 1571 


 • místo

  Kroměříž


 • charakteristika

  Jan Grodecius, probošt, Václav Grodecius, děkan a celá kapitula kolegiátního kostela na hoře sv. Petra v Brně oznamují, že mezi svrchu přítomnými vešla v platnost dohoda o rozdělení desátků a požitků (60 zlatých moravských) z kostela a fary v Komárově.
  Tato dohoda byla odsouhlasena biskupem Vilémem Prusinovským z Víckova.


 • účastníci

  Jan a Václav Grodečtí a kapitula sv. Petra v Brně,
  Vilém Prusinovský z Víckova,
  biskup olomoucký

 • zajímavosti

  Vilém, biskup olomoucký brněnskou listinu z 23. 10. 1570 potvrdil. List byl napsán na neuhlazeném pergamenu, nekancelářského charakteru se špatnou úpravou, ale potvrzený dvěma zavěšenými pečetěmi, jednou probošta Grodecia a druhou kolegiátního kostela brněnské kapituly.

 • poznámka

  Vilém Prusinovský z Víckova byl 39. olomouckým biskupem v letech 1565–1572.
  Jan Grodecký z Brodů se stal 40. olomouckým biskupem v letech 1572–1574. Patřil k nejvzdělanějším biskupům na olomouckém stolci (mezi jinými jazyky uměl i hebrejsky a řecky), zemřel na otravu.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-jih


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018