Internetová encyklopedie dějin Brna

Odvedení dluhů podkomořímu

Odvedení dluhů podkomořímu


 • 12. 10. 1568 


 • místo

  Telč


 • charakteristika

  Zachariáš z Hradce a na Telči oznamuje brněnským představitelům, že císař (Maxmilián II.) žádá, aby ti, kteří byli pověřeni v brněnském kraji výběrem daní a zůstávají dlužni v jeho odvodu, bezpodmínečně dluhy odvedli podkomořímu.
  V té době byli tři brněnští výběrčí již mrtví (Václav Greffensteiner, Severin Schmelczer a Kašpar Špidlák). Jejich statky mělo ve správě město Brno a to bylo vyzváno zemskou správou k vyrovnání dluhů.


 • účastníci

  Zachariáš z Hradce a na Telči, hejtman Markrabství moravského,
  představitelé města Brna

 • poznámka

  Zachariáš z Hradce zastával funkci zemského hejtmana v letech 1567–1572. V letech 1567–1571 byl moravským podkomořím Jáchym ze Zdětína a na Zdounkách.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018