Internetová encyklopedie dějin Brna

Vavřinec Šolc, kněz u sv. Jakuba

Vavřinec Šolc, kněz u sv. Jakuba


 • 28. 4. 1568 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Císař Maxmilián II. píše purkmistrovi a konšelům města Brna, aby mu v zevrubné správě vyložili příčiny, pro které nechtěli vydati brněnskému proboštu u sv. Petra, Janovi Grodeckému, na místě biskupa olomouckého, Viléma Prusinovského, Vavřince Šolce, kterého přijali jako kněze ke kostelu u sv. Jakuba. Tento byl pro přičinění biskupem uvězněn, později propuštěn na reverz, ale pro nedodržení vlastní rukou psaného slibu (závazku) a i pro jiné výstupy měl být znovu vydán proboštovi u sv. Petra.


 • účastníci

  Maxmilián II., římský císař, král český a uherský, markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Vilém Prusinovský z Víckova byl 39. biskupem olomouckým v letech 1565–1572. Byl energickým zastáncem protireformačních směrů, náboženskou situaci v městě Brně důvěrně znal, neboť zde vykonával úřad probošta kapituly u sv. Petra.
  Jan Grodecký z Brodů byl 40. biskupem olomouckým v letech 1572–1574. Patřil k nejvzdělanějším biskupům na olomouckém stolci, mimo jiné uměl i hebrejsky a řecky. Podporoval jezuitský řád, byl otráven.
  Vavřinec Šolc byl zavčas varován (asi představiteli městské rady) a utekl z města před svým druhým zatčením.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018