Internetová encyklopedie dějin Brna

Stavba jezuitského kostela

Stavba jezuitského kostela


 • 14. 6. 1599 


 • místo

  (Velké) Meziříčí


 • charakteristika

  Ladislav Berka z Dubé, Lipého a na Meziříčí, nejvyšší komorník Markrabství moravského, prosí purkmistra a radu města Brna, aby vyšli v mezích možností vstříc potřebám rektora jezuitské koleje a aby pro nově budovaný jezuitský kostel, jehož je Ladislav Berka spoluzakladatelem, bylo poskytnuto městem ještě více místa (v uličce za kostelem). Nerad by, aby se nedostatkem místa omezila původní dispozice.


 • účastníci

  Ladislav Berka z Dubé, nejvyšší moravský komorník,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018