Internetová encyklopedie dějin Brna

Reklamace na výrobek brněnského zlatníka

Reklamace na výrobek brněnského zlatníka


 • 2. 3. 1567 


 • charakteristika

  Jetřich z Kunovic a na Uherském Brodě žádá purkmistra a radu města Brna, aby přinutili zlatníka Severina Schmelzera k vrácení peněz, které obdržel za zhotovený koflík. Ten byl nedbale udělán, a proto jej Jetřich vrací a žádá zpět peníze, které za něj vydal.


 • účastníci

  Jetřich z Kunovic na Uherském Brodě,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Severin Schmelzer zasedal v městské radě a v letech 1561–1567 se podílel i na vedení městských radních knih. K roku 1567 zemřel a jeho pozůstalostní řízení nebylo ještě k roku 1590 vyřízeno. Z toho vyplývá, že reklamace ze strany Jetřicha z Kunovic asi nebyla úspěšná.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018