Internetová encyklopedie dějin Brna

Zamezení provozování živnosti v šlechtických domech

Zamezení provozování živnosti v šlechtických domech


 • 3. 2. 1646 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje, že se na něj obrátili představitelé města Brna s žádostí, aby bylo zamezeno hospodářům v panských a rytířských domech provozování živnosti. Ferdinand se staví za jejich žádost a souhlasí s tím, aby této činnosti byla učiněna přítrž.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Ferdinand III., král český a markrabě moravský


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018