Internetová encyklopedie dějin Brna

Městská strážní služba

Městská strážní služba


 • 3. 10. 1648 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna podávají veškerému měšťanstvu stížnost generálního polního podmaršála a velitele města Brna Louise Raduita de Souches a jiných velitelů na nedostatečnou strážní službu měšťanů, spojenou s neposlušností a urputností. Toho by mohl využít nepřítel a Brno by mohl potkat osud Prahy, před čímž je nutno město chránit. Proto je nutné, aby strážní služba byla řádně dodržována a ani v době nadcházejícího vinobraní v žádném případě nebyla přerušována.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města,
  brněnští měšťané


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jean Louis Raduit de Souches
  velitel města Brna


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 28. 09. 2018