Internetová encyklopedie dějin Brna

Obnova města po "druhém" švédském oblehání

Obnova města po "druhém" švédském oblehání


 • 22. 9. 1645 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Město Brno a jeho obyvatelé již podruhé během třicetileté války úspěšné ubránili své město před Švédy a tak zastavili "přímý" útok na císařskou Vídeň.
  Proto představitelé města po ukončení obléhání v čele s radním písařem Pavlem Skřivánkem vedli v Linci (kde byl přítomen císařský dvůr) rozhovory o finanční podpoře města při jeho obnově, jak hospodářské tak stavební. Jednání trvala přibližně dva měsíce, výsledkem byla dvorská rezoluce na 18 požadavků, předložených císaři od purkmistra a rady města Brna.
  V bodech jsou zahrnuty základní požadavky města na nápravu škod způsobených obležením i na zlepšení celkového politického a hospodářského postavení města a také stanovisko samotné císaře Ferdinanda III. k těmto požadavkům.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Ferdinand III., král český a markrabě moravský


 • prameny, literatura


 • události

  15. 8. 1645
  Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen 3. 5. 1645
  Počátek obléhání Brna švédskými vojsky 19. 3. 1645
  Vpád švédských vojsk na jižní Moravu 14. 3. 1645
  Vpád švédských vojsk na jižní Moravu


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018