Internetová encyklopedie dějin Brna

Ujednání o poddanských povinnostech

Ujednání o poddanských povinnostech


 • 6. 4. 1677 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Ujednání mezi Pavlem Happelem, zbrojmistrem města Brna a rychtářem, přísežnými a celou obcí ulice Cejlu poblíž města Brna.
  Maxmilián z Lichtenštejna, probošt kolegiátního kostela sv. Petra a Pavla v Brně přenechal tři pustá místa Pavlu Happelovi - ten má obci Cejlu místo povinné roboty a dávek z pivního šenku odevzdávat každoročně 2 zlaté.


 • účastníci

  Pavel Happel, zbrojmistr města Brna,
  Maxmilián z Lichtenštejna - probošt kolegiátního kostela sv. Petra a Pavla,
  rychtář, přísežní a celá obec ulice Cejlu

 • poznámka

  ulice Cejl spadala pod církevní vrchnost, kapitulu sv. Petra a Pavla


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018