Internetová encyklopedie dějin Brna

Uskladnění vína ve městě

Uskladnění vína ve městě


 • 15. 12. 1623 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Vydán revers Matouše Židlochovského z Altenperku na domě ve městě Brně, jímž se tento zavazuje, že víno ze svých vlastních hustopečských a starovických vinic bude ve svém domě v Brně bez snahy o narušení městských privilegií skladovat pouze rok a v nijakém případě jej nedá šenkovat, nýbrž bude užívat jen pro svou potřebu.


 • účastníci

  Matouš Židlochovský z Altenperku,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Revers byl vystaven na základě prozatímního rozhodnutí pře mezi pány a rytíři na jedné straně a městy na straně druhé. Spor se týkal práva šlechticů skladovat vlastní víno v jejich městských domech. Pře se řešila na zemském sněmu v Brně 18. srpna roku 1612.


 • osoby

  Matouš Židlochovský z Altenperku
  brněnský radní


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018