Internetová encyklopedie dějin Brna

Zprávy o pohybech nepřátelského vojska

Zprávy o pohybech nepřátelského vojska


 • 30. 5. 1639 


 • místo

  Kyjov


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Kyjova oznamují purkmistrovi a radě města Brna, že obdrželi jejich dopis, s jehož obsahem se seznámili a děkují za něj. Vyjadřují brněnským podporu a slibují, že je budou informovat ne pěšky, ale koňmo o nebezpečí, které by (nedej Bože!) hrozilo z uherské strany. Dále oznamují, že do Uherského Hradiště odeslali po zvláštním poslovi vyrozumění o obsahu dopisu.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Kyjova a Brna

 • poznámka

  Poslovi vyslanému do Uherského Hradiště chtějí představitelé města Kyjova zaplatit za každou míli chůze 10 krejcarů.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018