Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory města s augustiniánským klášterem

Spory města s augustiniánským klášterem


 • 31. 1. 1639 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jiří Hladík, převor kláštera sv. Tomáše, oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že nemíní odpovídat na jejich dotazy, které se týkají převozu klášterních vín.
  Co se týče městských privilegií, na které se představitelé města odvolávají a jež mají město ochraňovat od skladování cizích vín na míli od města, podotýká, že přesto, že toto privilegium Brňané mají, nejsou ochraňováni od porušování jeho ustanovení vyššími stavy. Tyto porušovatele nemusí převor jmenovat, protože je obyvatelé města dobře znají a každý den se na ně dívají.
  Na základě uvedeného je vyzývá, aby se nesnažili omezovat jeho práva.


 • účastníci

  Jiřík Hladík, převor augustiniánského kláštera,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018