Internetová encyklopedie dějin Brna

Patent direktorů Markrabství moravského o kontrole shromážděného vojenského kontingentu

Patent direktorů Markrabství moravského o kontrole shromážděného vojenského kontingentu


 • 28. 9. 1619 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Vydán Patent direktorů Markrabství moravského pro purkmistra a radu města Brna, který ukládá provedení kontroly shromážděného lidu s ohledem na jeho lepší zabezpečení a sestavení jmenovitého seznamu: s udáním, z kterého panství, statku nebo vsi je dotčený vojenský kontingent, zdali je vyzbrojen mušketami nebo puškami, zdali se jednotliví příslušníci hodí k vojenské službě, pod jakým hejtmanem slouží, kolik peněz a odkud bylo přijato v posledních třech měsících na stravu.


 • účastníci

  direktoři Markrabství moravského,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018