Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o pomoc při obnově zpustošeného města

Žádost o pomoc při obnově zpustošeného města


 • 25. 8. 1645 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna podávají zprávu arciknížeti Leopoldu Vilémovi, že po těžkém šestnáctitýdenním obléhání nepřátelská blokáda skončila. Prosí o intervenci u císaře zejména ve věci svých požadavků na pomoc při obnově zpustošeného města.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Leopold Vilém Habsburský, církevní hodnostář

 • poznámka

  Leopold Vilém byl druhým synem Ferdinanda II., žil v letech 1614–1662.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018