Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost otevření rozšířeného hřbitova v Brně-Jehnicích

Slavnost otevření rozšířeného hřbitova v Brně-Jehnicích


 • 11. 5. 2019 


 • ulice

  Meziboří

 • katastr

  Jehnice


 • charakteristika

  Slavnostní otevření upraveného a rozšířeného hřbitova v Brně-Jehnicích se konala v 10.00 hodin.


 • poznámka

  Projekt rozšíření stávajícího hřbitova se připravoval od roku 2010. Projektantem stavby se stal Ing. arch. Harald Čadílek. Základní koncepce spočívá ve vytvoření okružního systému, propojeného se stávajícím hřbitovem. Práce byly zahájeny v únoru 2019 kácením tújí, které svým kořenovým systémem narušovaly cesty i hrobová místa. Hlavní cesta byla prodloužena a nově restaurovaný kříž byl přesunut na konec cesty tak, aby zůstal centrálním motivem. Opraveny byly všechny cesty na hřbitově. Nově byla vybudována brána s vyústěním na severozápadní straně, která je kopií brány dosavadní. Při ní vzniklo parkoviště s deseti parkovacími místy (z toho dvě místa jsou určena pro osoby zdravotně postižené).
  Celý areál hřbitova je dnes bezbariérový. Plocha rozšířeného hřbitova má 1 963 m², vznikl zde prostor pro 89 kopaných a 301 urnových hrobů. Plocha rozšířeného hřbitova byla zatravněna, v rámci sadových úprav byly vysázeny stromy a keře.
  Když si v roce 1996 jehničtí obyvatelé připomínali čtyřicet let od otevření hřbitova, napsala tehdejší kronikářka Božena Homolková: „Mezi borovým lesem našli si naši občané místo, kde v roce 1956 vybudovali sami malý hřbitůvek pro dny posledního odpočinku. Volili dobře. /.../ Klid mrtvých ruší jen ptačí zpěv“. Její slova platí i nadále a jehnický hřbitov patří stále k nejkrásnějším ve městě Brně.


 • prameny, literatura


 • události

  23. 10. 1956
  Otevření hřbitova v Brně-Jehnicích


 • stavby

  Jehnický hřbitov
  Meziboří


 • městská část

  Brno-Jehnice


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 14. 05. 2019