Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských

Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských


 • 19. 5. 1917 


 • ulice

  Lažanského náměstí + Kiosk
  dnes Moravské náměstí

 • číslo orientační

  9

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Kounicův palác


 • charakteristika

  Spolek Mensa akademická českých vysokých škol brněnských byla založena s cílem poskytovat svým nákladem dobrou stravu pro nemajetné studenty. Postupně se rozrostla ve velký sociální podnik s dlouholetou úspěšnou tradicí.
  Prvním předsedou byl zvolen JUDr. Ladislav Pluhař, prvním jednatelem Milan Vuletič.


 • poznámka

  Zhoršující se hospodářská situace za první světové války ukázala velké problémy se stravováním studentů. Proto již v roce 1917 zavedl profesorský sbor české techniky a Kounicovy koleje prozatímní studentskou jídelnu v soukromém hostinci v ulici Tivoli (dnes Jiráskova).
  Dne 19. 5. 1917 byl založen spolek Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských, který z různých zdrojů získával finance na poskytování levných obědů a večeří pro studenty.
  Po vzniku ČSR se situace výrazně zlepšila, za pomoci ministerstva školství, sociální péče a zásobování byla v roce 1920 svému účelu odevzdána mensa akademická na Lažanského náměstí, v roce 1924 byla zřízena její pobočka v Kounicových kolejích, aby studenti nemuseli chodit na večeře do města, od roku 1930 byl zřízen bufet v české technice na Veveří.
  Jen pro příklad uveďme, že v roce 1924 se na Lažanského náměstí stravovalo 1 407 strávníků, cena za oběd činila 3.50 Kč, za večeři 3 Kč.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 5. 1920
  Otevřena Mensa akademická českých vysokých škol v Brně 21. 5. 1919
  Ustavující schůze spolku Mensa akademická českých vysokých škol brněnských v nové republice


 • osoby

  Ladislav Pluhař
  první předseda spolku Milan Vuletič
  první jednatel spolku


 • stavby

  Masarykova univerzita
  Žerotínovo náměstí 9/617


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 18. 01. 2020