Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahajovací slavnost XIX. Vánočního stromu republiky v Brně

Zahajovací slavnost XIX. Vánočního stromu republiky v Brně


 • 5. 12. 1948 


 • ulice

  náměstí Svobody


 • charakteristika

  Zahajovací slavnost se konala v neděli 5. 12. 1948 v 15 hodin s následujícím pořadem:
  - Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry zem. hlavního města Brna (zahrál komorní žesťový soubor Čs. rozhlasu v Brně)
  - uvítání hostů zástupci ÚNV, ZNV
  - projev Marty Gottwaldové, manželky prezidenta republiky, která převzala záštitu nad slavností
  - projev ministra sociální péče Evžena Erbana
  - Jiří Plachetka: Jdeme s ratolestí (recitoval Zdeněk Kampf, člen Státního divadla v Brně)
  - vánoční koledy (zpíval Brněnský dětský sbor střední školy na Kotlářské ulici, sbormistr František Lýsek
  - hymny.

  Po programu zahrála vojenská hudba za řízení kapelníka štkpt. Jindřicha Pravečka.


 • zajímavosti

  Marta Gottwaldová převzala záštitu nad stromem po Haně Benešové

 • poznámka

  V prosinci roku 1948 převzalo u vánočních stromů aktivitu ministerstvo sociální péče, ústředním heslem na brněnské pozvánce se stalo „Péče o mládež zájmem celého národa“.
  V témže roce vydalo ministerstvo zemědělství brožuru „Sázíme trvalé vánoční stromy“, inspirující k ochraně lesů.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Osvald Chlubna
  autor slavnostních fanfár na slavnosti Zdeněk Kampf
  recitátor na slavnosti František Lýsek
  dirigent sboru na slavnosti


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2019