Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení úmluvy o odstoupení domu na Rybném trhu cisterciačkám na Starém Brně

Potvrzení úmluvy o odstoupení domu na Rybném trhu cisterciačkám na Starém Brně


 • 29. 5. 1643 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský potvrzuje úmluvu o odstoupení domu na Rybném trhu (dnes Dominikánské náměstí) tak, jak byla uzavřena mezi abatyší a konventem kláštera Králové na Starém Brně a purkmistrem a radou města Brna (v listině z 11. února 1643)


 • účastníci

  Ferdinand III. Habsburský, král český a markrabě moravský,
  klášter cisterciaček na Starém Brně,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018