Internetová encyklopedie dějin Brna

Poprava Tomáše Waldhausera, kazatele "novokřtěnců" v Brně

Poprava Tomáše Waldhausera, kazatele "novokřtěnců" v Brně


 • 11. 3. 1528 


 • ulice

  Křenová

 • místo

  Křenová (popraviště)


 • charakteristika

  Od počátku 16. století se i v Brně šířilo nejen Lutherovo náboženské učení, ale usadila se tu i sekta "novokřtěnců". Jejím kazatelem, mluvčím a vůdčí osobností se stal Tomáš Waldhauser.
  Podle usnesení znojemského sněmu moravské šlechty z roku 1527, aby tato sekta byla zničena jakožto kacířská, byl Tomáš Waldhauser zatčen, uvězněn, vyslýchán a mučen a když se nechtěl odříct svých názorů, byl na brněnském popravišti na Křenové ulici u řeky upálen.


 • účastníci

  městská rada brněnská,
  rychtář,
  kat a biřici,
  přihlížející veřejnost

 • zajímavosti

  Novokřtěnci byli lidová sekta se silně sociálním a náboženským zaměřením, jež působila původně ve Švýcarsku, Německu a Nizozemí, odkud přišla v polovině 20. let 16. století i na Moravu, kde si budovala své sociálně zaměřené komunity a propagovala křest osob až v dospělém věku. Její členové se živili řemeslnou výrobou, především tvorbou keramiky.


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 14. 07. 2018