Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Horními Heršpicemi a Dolním nádražím

Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Horními Heršpicemi a Dolním nádražím


 • 19. 11. 2009 


 • místo

  brněnská nádraží (Horní Heršpice, Dolní)


 • charakteristika

  Stavební práce na 1. části odstavného nádraží v Horních Heršpicích spočívaly i v přeložce kolejí mezi Horními Heršpicemi a Dolním nádražím - kolejí tzv. nákladního průtahu od Břeclavi a koleje využívané především nákladní dopravou od Střelic.


 • zajímavosti

  Kolejiště v Horních Heršpicích se zredukovalo ve prospěch zbudované myčky kolejových vozidel, kolej vedoucí od Střelic na Dolní nádraží byla posunuta o něco východněji, ale zejména došlo k výraznému přesunu dvojkolejného nákladní průtahu do nové stopy položené výrazněji východním směrem od původní stopy.
  Na nově přeložených kolejích byl provoz spuštěn bez jakýchkoli oficialit ve večerních hodinách 19. 11. 2009.

 • poznámka

  Stavba byla zahájena 10. 10. 2007, předtím (prokazatelně 9. 10. 2007) došlo k uzavření úrovňového železničního přejezdu v Horních Heršpicích (ulice Sokolova a Bohunická).


 • události

  30. 10. 1971
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Horních Heršpic (nákladní průtah) 15. 12. 1970
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah) 15. 9. 1870
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Dolním a Hlavním nádražím a (Brno -) Střelice - Znojmo


 • městská část

  Brno-jih


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 26. 06. 2018