Internetová encyklopedie dějin Brna

Výzva katolické šlechtě

Výzva katolické šlechtě


 • 27. 9. 1619 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Zaslán otevřený list direktorů Markrabství moravského k moravské katolické šlechtě, aby se dostavila do královského města Brna a připojila se ke konfederaci.


 • účastníci

  direktoři Markrabství moravského

 • poznámka

  Větší část evangelické šlechty v českých zemích se aktivně podílela na protihabsburském povstání v roce 1619. Představitelé katolické šlechty se buď veřejně přihlásili k rekatolizačnímu úsilí Habsburků nebo vyčkávali, jak střet opozice s panovníkem dopadne. Právě tito „nerozhodní“ byli osloveni a vyzváni moravskými evangelickými direktory ke spolupráci.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018