Internetová encyklopedie dějin Brna

Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula

Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula


 • 21. 5. 2016 


 • místo

  Brno, Petrov 8


 • charakteristika

  Dne 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi – katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula.

  Po domluvě se svým světitelem, diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem, přijal biskup Pavel Konzbul biskupské svěcení v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla dne 29. června 2016 ve 14.00 hodin.


 • zajímavosti

  Od založení Biskupství brněnského je nově jmenovaný pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul třetím pomocným biskupem brněnským. Prvním byl Josef Kupka, který se později stal diecézním biskupem, druhým Petr Esterka.

 • poznámka

  Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. se narodil 17. října 1965 v Brně.
  Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

  Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

  V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

  V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.

  Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Křesťanská výchova. Spolupracuje také s brněnským nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, převážně homiletického a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak mluvit s dospívajícími o víře, atd.).

  Pavel Konzbul aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exercitátorem v Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na blog Lidových novin.

  V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

  V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 6. 2016
  Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula 5. 7. 1999
  Jmenování ThDr. Petra Esterky pomocným biskupem brněnským


 • osoby

  Josef Kupka
  biskup brněnský


 • stavby

  Petrov 8 s kaplí sv. Ducha a kaplí sv. Františka
  Petrov 8/269


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 24. 06. 2018