Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně

Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně


 • 28. 4. 2016 


 • ulice

  Rašínova

 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně s otevřením stálé expozice proběhlo 28. dubna 2016 od 16.00 hodin.
  Rekonstrukce kostela svatého Jakuba v Brně po šestnácti měsících úspěšně skončila. Dokumentace, jak práce v městském kostele probíhaly, co všechno zahrnovaly, a kdo se na jejich realizaci podílel, je pro příští generace zachována v písemné i obrazové podobě v útrobách pamětní schránky, která byla za přítomnosti hejtmana i dalších představitelů Jihomoravského kraje, zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva financí, v úterý 19. dubna 2016 uložena v interiéru jakubského chrámu.

  Návštěvníci mohou od čtvrtka 28. dubna 2016 zhlédnout rekonstruovaný interiér kostela sv. Jakuba i nově vytvořenou expozici, která návštěvníkům představuje i méně známé momenty z dějin stavby.
  Při využití moderních technologií se v novém muzeu, vytvořeném speciálně pro dosud nepřístupné prostory památky, návštěvníkům představuje část svatojakubské knihovny se vzácnými rukopisy, které nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány. K vidění jsou např. faksimile, veduty, unikátní dochované historické fotografie interiéru a exteriéru, nebo také jedinečná konstrukce svatojakubského krovu.
  Na virtuální prohlídkové trase, která je součástí muzea, se návštěvníci seznámí s průběhem restaurování vzácného chrámového mobiliáře i moderními technikami restaurátorsko-konzervátorských postupů.


 • poznámka

  Autory odborných textů k výstavě jsou mj. prof. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění Filozofická fakulta MU), nebo Mons. Václav Slouk, osobnost brněnského duchovního života.
  Projekt Rekonstrukce a rehabilitace [Kostel sv. Jakuba|chrámu sv. Jakuba]] – Monumentum sacrum Brunense byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancován z prostředků Jihomoravského kraje.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 10. 2015
  Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce 15. 3. 2015
  Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně 12. 1. 2015
  Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 08. 09. 2019