Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření Svaté brány v katedrále sv. Petra a Pavla u příležitosti Svatého roku milosrdenství

Otevření Svaté brány v katedrále sv. Petra a Pavla u příležitosti Svatého roku milosrdenství


 • 13. 12. 2015 


 • ulice

  Petrov

 • místo

  Katedrála sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  Svatá brána do mimořádného Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem byla v brněnské diecézi slavnostně otevřena pontifikální bohoslužbou v neděli 13. prosince 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla a byla spojena s převzetím Betlémského světla.

  Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyšel ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu pokračovala mše svatá obvyklým způsobem.


 • poznámka

  V úterý 8. prosince 2015 byl v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevřel Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“.

  Mimořádný Svatý rok milosrdenství se slavil nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem byla nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále, ale i v dalších významných svatyních. V brněnské diecézi bylo těchto bran celkem pět.

  Kromě katedrály sv. Petra a Pavla byly otevřeny Svaté brány v kostele sv. Anny v Žarošicích (16. 12.), v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří (18. 12.), v kostele sv. Kříže ve Znojmě (19. 12.) a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou (20. 12.).

  Všechna tato místa se stala příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Ve jmenovaných kostelích byla posílena zpovědní služba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde možné celoročně získávat plnomocné odpustky.

  V neděli 13. listopadu 2016 v 10.30 hodin ukončil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Svatý rok milosrdenství v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Při této mši přítomní poděkovali Bohu za všechna obdarování, která v uplynulých měsících mohli přijmout – jako jednotlivci i jako společenství.
  V tento den byly uzavřeny i další čtyři brány milosrdenství v brněnské diecézi – v Kostelním Vydří, ve Znojmě, v Žarošicích a ve Žďáru nad Sázavou.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo otevření Svaté brány


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 26. 03. 2019