Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření nových expozic v Moravské galerii

Otevření nových expozic v Moravské galerii


 • 1. 12. 2015 


 • ulice

  Husova

 • číslo orientační

  18

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Pražákův palác


 • charakteristika

  nové expozice v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně


 • poznámka

  Moravská galerie v Brně otevřela novou stálou expozici ve zrekonstruovaném Pražákově paláci. Výstava Art is Here je tvořená z velké části uměleckou sbírkou Jiřího Valocha a nabízí především nové umění po roce 1945.
  Pro návštěvníky byla připravena (na intervenci Maxima Velčovského) i velká skluzavka napříč podlažími.
  Ve druhém patře Pražákova paláce je otevřena nově zrekonstruovaná stálá expozice Moderního a současného umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Zastoupení vystavených exponátů bylo od původního řešení obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo sochařský ostrov prezentující prostorové exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jiří Valoch
  majitel a kurátor sbírky moderního umění


 • stavby

  Moravská galerie, Pražákův palác
  Husova 18/535


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  Výstava Art is here na webu DESIGNMAG


 • autor

  hub


Aktualizováno: 27. 12. 2018