Internetová encyklopedie dějin Brna

Prosba o ochranu reputace purkmistrovského úřadu

Prosba o ochranu reputace purkmistrovského úřadu


 • 3. 2. 1613 


 • charakteristika

  Suplika purkmistra a rady města Brna adresovaná císaři Matyášovi II. s prosbou o ochranu reputace jejich úřadu, svěřeného jim z moci panovnické, a zakročení proti Ondřejovi z Puchhaimu, který podporováním příslušníků mendikantských řádů a konáním hojně navštěvovaných luteránských bohoslužeb ve svých domech na předměstí (Lochenperku a Finkenštejnském) rušivě zasahuje do městského i církevního práva. Ondřej z Puchhaimu se svým vystupováním dopouští i značného zlehčení purkmistrovského úřadu.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  císař Matyáš II.

 • poznámka

  neodeslaný originál


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018