Internetová encyklopedie dějin Brna

Mandát proti heretikům

Mandát proti heretikům


 • 19. 4. 1613 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Vydán mandát císaře Matyáše II. purkmistrovi a radě města Brna, aby důrazně zakročili proti nedovoleným kázáním a bohoslužbám konaným v domě řečeném Lochnperku na brněnském předměstí patřícím šlechtici Ondřeji ml. z Puchhaimu.
  Jmenovanému již bylo odesláno císařské nařízení k jejich zákazu. Purkmistr a rada města Brna mají urychleně učinit důsledná opatření a vyřešit onu záležitost před svolanou celou obcí a zároveň nemají dovolit měšťanům a ostatním svým poddaným účast na uvedených schůzkách a podporu Puchhaimem chráněného predikanta.


 • účastníci

  císař Matyáš II.,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018