Internetová encyklopedie dějin Brna

Nekatolická kázání na Lochenperku

Nekatolická kázání na Lochenperku


 • 15. 5. 1613 


 • charakteristika

  Relace brněnské městské rady se žádostí o zprostředkování u císaře a vydání nařízení, jak dále postupovat v otázkách možnosti účasti na nekatolických kázáních.
  Poté, co bylo toto na Lochenperku zakázáno, tovaryši, zjevně ponoukáni svými mistry, se scházejí na různých schůzkách a vyhrožují, že v případě, že jim nebude umožněno takovéto bohoslužby navštěvovat, opustí město.
  I přes toto nařízení se kázání na Lochenperku odbývají a dokonce se proslýchá, že by je snad opětovně měl císař povolit.


 • účastníci

  městská rada brněnská

 • zajímavosti

  Z 14. května roku 1613 se dochoval seznam tovaryšů různých řemesel, kteří se zúčastnili srocení tovaryšů nejprve na Kožešnické ulici a potom před purkmistrovým domem.

 • poznámka

  nedokončený koncept


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018