Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce

Otevření kostela sv. Jakuba po devíti měsících rekonstrukce


 • 10. 10. 2015 


 • ulice

  Rašínova

 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Pontifikální bohoslužbou, které předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 10. října 2015 od 16.00 hodin, se po devíti měsících rekonstrukce znovu otevřel kostel svatého Jakuba v Brně.
  Hlavní stavební práce v lodi ke konci září 2015 ustaly, proto bylo možné aspoň v omezené míře kostel zpřístupnit. Až do závěru projektu v dubnu 2016 zůstaly zakryty všechny boční oltáře včetně kaple, kde pokračovaly konzervátorské a restaurátorské práce.
  Další část oprav se přesunula do věže a krovů, které se tak připravily na zpřístupnění muzejní expozice.
  Ve středu 7. října 2015 byli na první prohlídku kostela před jeho otevřením pozváni představitelé města Brna a Jihomoravského kraje.


 • poznámka

  Od zahájení projektu do dnešních dnů byla z velké části dokončena náročná oprava elektroinstalace, statické zajištění trhlin ve zdivu, kompletní konzervace pilířů a klenby, výmalba stěn a restaurování polychromovaných a malovaných heraldických prvků.
  Dokončeny jsou restaurátorské práce na hlavním oltáři a drobné opravy v hrobce maršála Louise Raduita de Souchese. Interiér lodi se až do začátku příštího roku bude muset obejít bez dalšího mobiliáře, kterému se dlouhodobě věnují odborníci v restaurátorských dílnách.
  Možnost prohlédnout si kostel bude vždy před a po bohoslužbě od pondělí do soboty od 7.15 do 9.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin. V neděli od 7.15 do12.30 a od 18.00 do 20.30 hodin.
  Veškeré stavební práce provádí sdružení firem Archatt s.r.o. a S.Lukas s.r.o.
  Projekt obnovy je financován z EHP a Norských fondů 2009–2014. Celkové náklady projektu: 36 274 995 Kč. Výše uděleného grantu: 29 019 000 Kč.


 • obrazy

  img18489.jpg img18490.jpg img18491.jpg img18492.jpg img18493.jpg img18494.jpg img18495.jpg img18496.jpg img18497.jpg img18498.jpg img18499.jpg img18500.jpg img18501.jpg img18502.jpg img18503.jpg img18504.jpg img18505.jpg img18506.jpg img18507.jpg img18508.jpg img18509.jpg img18510.jpg img18511.jpg img18512.jpg img18513.jpg img18514.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  28. 4. 2016
  Slavnostní ukončení projektu rekonstrukce a rehabilitace chrámu svatého Jakuba v Brně 15. 3. 2015
  Návštěva velvyslankyně Norského království v Brně
  během návštěvy Brna navštívila velvyslankyně kostel sv. Jakuba
  12. 1. 2015
  Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 08. 09. 2019

Kostel sv. Jakuba v době probíhající rekonstrukce (rok 2015). Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Hana Donné, technický administrátor, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně. Děkujeme.