Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava Roberta Hliněnského a Františeka Šenka

Výstava Roberta Hliněnského a Františeka Šenka


 • 23. 10. 2014 (23.10.–23.11.2014)


 • ulice

  Špilberk

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  hrad Špilberk


 • charakteristika

  Komorní výstava Roberta Hliněnského a Františka Šenka v prostoru hradní chodby Muzea města Brna představila několik Šenkových soch a reliéfů a Hliněnského práce na papíře - pastely a akvarely, které umělec vytvářel paralelně se svými plátny.
  Ne příliš rozsáhlý výběr prací ilustroval výtvarnou cestu obou umělců a jejich přístupů. Především Hliněnského nebývalý smysl pro barvu a Šenkův soustředěný zájem o elementární vztahy forem a prostoru.

  Výstava proběhla v rámci cyklu koncipovaného jako vzpomínka na Dalibora Chatrného.


 • poznámka

  Projekt Pocta Daliborovi Chatrnému proběhl v roce 2014 v prostorách hradní chodby přiléhající ke stálé expozici současného umění. Jednalo se o komorní výstavy prezentující zejména práce na papíře.

  Cílem projektu bylo posílit zájem návštěvníků o brněnskou výtvarnou scénu v období 2. poloviny 20. století a umožnit veřejnosti i odborníkům seznamovat se se sbírkovým fondem Muzea města Brna, konkrétně s pracemi na papíře, které nemohou být dlouhodobě exponovány světlu a tudíž trvale vystaveny ve stálé expozici.
  V průběhu kalendářního roku 2014 byly uspořádány čtyři výstavy koncipované jako Pocta Daliborovi Chatrnému. Zaměřeny byly na výtvarné dílo umělců, kteří byli Chatrnému blízcí po stránce výtvarného uvažování i z hlediska osobního. Práce těchto autorů – Inez Tuschnerové, Františka Šenka, Roberta Hliněnského a Rudolfa Fily - pocházely jednak ze sbírkového fondu Muzea a jednak z majetku uvedených autorů a jejich rodin.

  V rámci tohoto projektu proběhly čtyři výstavy:
  - Dalibor Chatrný - Letem českým světem – vernisáž 28. 5. 2014
  - Inez Tuschnerová – Kresby a transkripce - Daliborovi Chatrnému – vernisáž 10. 9. 2014
  - Robert Hliněnský a František Šenk – Daliborovi Chatrnému - vernisáž 22. 10. 2014
  - Rudolf Fila - Kresby a přemalby - Daliborovi Chatrnému – vernisáž 3. 12. 2014.

  Veřejnost měla díky tomuto projektu možnost seznámit se s kresbami, kolážemi a fotografiemi umělců zastoupených ve stálé expozici jen několika exemplárními díly, ucelit si pohled na jejich výtvarnou cestu, a prohloubit tak své znalosti o výtvarných tendencích v brněnském regionu obecně. Ke každé výstavě projektu byl vydán katalogový dvoulist s reprodukcemi vystavených děl a odborným textem kurátorky.

  Autorka výstavy: Ilona Výchová.
  Pořadatel výstavy: Muzeum města Brna.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Robert Hliněnský
  autor vystavených děl Dalibor Chatrný
  výstava proběhla v rámci cyklu koncipovaného jako vzpomínka na Dalibora Chatrného


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 01. 01. 2019