Internetová encyklopedie dějin Brna

Posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže

Posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže


 • 7. 5. 1656 


 • ulice

  forum Carbonum
  dnes Kapucínské náměstí


 • charakteristika

  Kostel Nalezení svatého Kříže byl vysvěcen 7. května 1656 olomouckým světícím biskupem Janem Gobbarem, za účasti zábrdovického opata, dále probošta u sv. Petra v Brně Ondřeje Dirré a probošta kláštera benediktinů v Rajhradě. Zúčastnil se také moravský zemský hejtman Gabriel Serényi.

  Nejdříve byl posvěcený základní kámen kostela (tedy vlastně dodatečně), poté hlavní oltář s obrazem Nalezení svatého Kříže od malíře Jáchyma Sandrarta z roku 1653, který kostelu věnoval kníže Lobkowicz. Poté byl posvěcen oltář Panny Marie ve stejnojmenné kapli (dnes kaple sv. Františka z Assisi) a oltář zasvěcený svatému Antonínu z Padovy. Dalšího dne, 8. května, posvětil biskup Gobbar oltář sv. Františka v kapli Panny Marie a oltář Panny Marie Bolestné, který se nachází v kapli pod chórem (dnes součást kapucínské hrobky).
  Náklady na slavnost zaplatil hrabě Michael Ferdinand z Althanu, nejvyšší sudí markrabství, a jeho manželka, přispěla také městská rada.


 • poznámka

  Hrabě z Althanu je jako dobrodinec kláštera pohřbený v hrobce pod kostelem.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Bohumír Matouš Olenius
  opat zábrdovického kláštera, účastník slavnosti posvěcení


 • stavby

  Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
  Kapucínské náměstí


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 02. 07. 2019