Internetová encyklopedie dějin Brna

Elektrifikace Brna-Komína

Elektrifikace Brna-Komína


 • 9. 1. 1923 


 • katastr

  Komín


 • charakteristika

  Dne 9. 1. 1923 se v ulicích Brna-Komína rozsvítilo prvních šest elektrických lamp, které byla umístěny naproti staré školy, na návsi, v ulici V chaloupkách (dnes Chaloupky), pod Táborskou ulicí, v Brance a za „Hausberkem“ (dnes Ruský vrch).
  Zanedlouho byla osvětlena také hasičská zbrojnice, obecní kancelář, kostel a postupně také komínské domácnosti začaly nahrazovat petrolejové lampy elektrickými žárovkami. Obec byla od počátku elektrifikace napojena na rozvodnou síť brněnské městské elektrárny.


 • poznámka

  O otázkách elektrifikace se v Komíně jednalo již v dubnu 1918, kdy 22. 4. 1918 uzavřela obec s místním podnikatelem Ing. Rudolfem Petrem smlouvu, která upřesňovala postup při zavádění elektrického proudu do obce a jeho využití v hospodářství i domácnostech.
  Tíživá hospodářská situace po skončení války plány odsunula, znovu se myšlenka elektrifikace objevila v květnu 1921. Místním výborem byla vytvořena speciální komise pro přípravu tohoto záměru, který byl přijat 19. 10. 1921. Brněnská městská rada schválila téměř půlmilionovou dotaci, práce na elektrifikaci začaly na podzim roku 1922.
  Původní záměr spolupráce s Ing. Petrem byl zcela opuštěn, on sám si vybudoval vlastní MVE na řece Svratce, která zásobovala jeho bystrcký mlýn a proud dodávala rosické elektrárně, později Západomoravským elektrárnám.


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Komín v historii 1240–2006"


 • městská část

  Brno-Komín


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018