Internetová encyklopedie dějin Brna

Zpráva o hospodaření se sirotčími penězi

Zpráva o hospodaření se sirotčími penězi


 • 24. 7. 1606 


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna podávají v intencích zemského sněmu (konaného v Brně) nařízeným komisařům (nejmenováni) zprávu o hospodaření se sirotčím jměním, neboť městskou obcí byli nařčeni z nepořádku v těchto věcech.
  Ve zprávě odkazují na četná královská a markraběcí privilegia týkající se svobodného "kšaftování" měšťanů a žádají, aby při těchto právech byla nadále zachována.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Nejmenovaní komisaři mají dále podat relaci císaři Rudolfu II.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018