Internetová encyklopedie dějin Brna

Svěcení řeckokatolického kostela sv. Josefa

Svěcení řeckokatolického kostela sv. Josefa


 • 5. 10. 2014 


 • ulice

  Josefská

 • číslo orientační

  4

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  kostel sv. Josefa

 • nej...

  Morava
  jediný kostel na Moravě ve vlastnictví řeckokatolické církve


 • charakteristika

  V neděli 5. října 2014 v 10 hodin apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko při slavnostní bohoslužbě za hojné účasti věřících a hostí vysvětil pro řeckokatolické věřící chrám sv. Josefa v Brně.
  Spolu s ním byl na této slavnosti přítomen také brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, kněží a věřící obou obřadů, ukrajinští bohoslovci z Olomouce, zástupci města a civilní správy.
  Slavnosti se také zúčastnil pan Volodymyr Horbarenko, konzul Ukrajiny v Brně a pan Vladimír Hradil, syn prvního řeckokatolického faráře o. Jakuba Hradila.


 • zajímavosti

  Tento chrám má svou „řeckokatolickou“ historii. Byl to první „stabilní“ chrám v Brně, ve kterém se od roku 1945 konaly bohoslužby v byzantském obřadu. Zásluhu na tom měl moravský rodák o.Jakub Hradil.
  Podle schematizmu z roku 1948 bylo v Brně 1200 řeckokatolíků. Trvalo to však jen do roku 1950. Pak byla postavena celá církev mimo zákon a o. Jakub si ve vězení za svou věrnost katolické církvi odseděl 7 let.
  V letech 1968 až 1971 se zde opět na krátký čas mohly konat bohoslužby v řeckokatolickém ritu. Pak znovu přišel zákaz. Po získání svobody v roce 1989 se opět obnovily bohoslužby v tomto chrámě, ale to trvalo také jen dočasně, do roku 1994, kdy bylo vydáno rozhodnutí magistrátu o havarijním stavu chrámu. Statiku barokního chrámu poškodila na začátku devadesátých let ražba kanalizační štoly.
  Od roku 2010, kdy je kostel ve vlastnictví řeckokatolické církve, se podařilo opravit střechu, provést izolaci a zlepšit celkovou stabilitu stavby. V hlavní lodi se řemeslníci zaměřili na elektřinu, osvětlení, ozvučení a výmalbu. Základy už dříve zpevnili pomocí mikropilotů.

 • poznámka

  Kostel sv. Josefa se tak stal v roce 2010 již čtvrtým kostelem Řeckokatolické církve v ČR (vedle katedrály sv. Klimenta v Praze, kostela sv. Ondřeje v Karlových Varech a kostela sv. Mikuláše v Plzni).
  Bohoslužby se však v tomto chrámě do října 2014 nesloužily, protože chrám procházel celkovou rekonstrukcí. Řeckokatolické bohoslužby v Brně bylo možné navštívit v kostele sv. Maří Magdaleny.
  Od neděle 12. října 2014 slouží v tomto chrámě dvě liturgie, jedna ve staroslověnském jazyce s českým čtením a kázáním, druhá v ukrajinštině.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jakub Hradil
  řeckokatolický kněz Vladimír Hradil
  účastník slavnosti svěcení


 • stavby

  Kostel sv. Maří Magdaleny
  Františkánská
  místo prozatímních bohoslužeb řeckokatolické církve
  Kostel sv. Josefa a klášter františkánek a voršilek
  Josefská


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 31. 10. 2018