Internetová encyklopedie dějin Brna

Zřícení domu na Zelném trhu

Zřícení domu na Zelném trhu


 • 7. 3. 1941 


 • ulice

  Zelný trh

 • číslo orientační

  15

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  na nároží Mečové k Radnické


 • charakteristika

  "Skupina domů číslo 14, 15 a 16 je v severozápadní části Zelného trhu asi uprostřed bloku domů, ohraničeného Mečovou a Radniční ulicí. Domy číslo 14 a 15 jsou tříposchoďové, č. 16 je dvouposchoďový. Všechny budovy patří městu Brnu. Ještě vloni v nich mělo kanceláře oddělení pro pozemní stavby městského stavebního úřadu. Protože však domy chátraly, byly kanceláře už asi před rokem vystěhovány a domy zůstaly opuštěné. Na všech stavbách měl zájem památkový úřad, a proto se vyjednávalo o jejich opravu.
  Dnes odpoledne ve 14,45 praskl před domem číslo 14 hlavní řád vodovodního potrubí. Voda, ačkoliv porucha byla hned zpozorována a vodovodní vedení uzavřeno, rychle porušovala zchátralé základy domu číslo 15.
  Udržovací oddělení městského stavebního úřadu v čele s přednostou inženýrem Bleierem se proto rozhodlo provést potřebné zajištění, protože bylo skoro jisto, že průčelí střední budovy se v několika málo hodinách zřítí.
  Zabezpečovací práce byly o 15,30 hod. hotovy a ohrožené místo bylo obehnáno prkennou zábranou, příchod Starobrněnskou ulicí byl pak uzavřen.
  S postupujícím časem se stále jasněji ukazovalo, že předpoklad udržovacího oddělení byl správný. Průčelí třípatrové budovy se začalo bortit a tlak nejen oddroboval kusy omítky, ale také vyrážel skleněné tabule oken a potom už i celé okenní rámy. O 17,52 se objevila velká trhlina v levé třetině domu číslo 15 a v zápětí se celá výška průčelí, široká asi šest metrů, sesypala na uvolněné prostranství před budovou. Ze sutin vylétl bílý oblak prachu a ploužil se po náměstí. Zatím už i zbývající část průčelí pracovala k nezadržitelnému konci. Spadla s temnější ranou a větším mrakem prachu o 17,57 hod.
  Když se prach rozešel, bylo možno odhadnout, že sesouvání domu je zhruba skončeno. Snad ještě vrchní strop odkryté budovy povolí nerovnoměrnému tlaku střechy, ale to bude asi všechno. O osudu budov je tím najednou rozhodnuto skoro definitivně, prostřední budova musí být nyní arci stržena a jejímu osudu asi neujdou její dva sousedi."
  (Citováno z Lidových novin, 7. 3. 1941.)


 • zajímavosti

  V dubnu 1941 byla zbořena celá fronta domů od domu na nároží Mečové až do čísla 16 včetně.


 • obrazy

  img16864.jpg img16865.jpg img16866.jpg img16867.jpg img16868.jpg img16869.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Alka


Aktualizováno: 18. 01. 2020

Domy číslo 14, 15 a 16 na Zelném trhu v roce 1940. Foto Hentschel. AMB VIIIe 124.