Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“

Výstava „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“


 • 18. 6. 2014 (18.6.–12.10.2014)


 • ulice

  Petrov

 • místo

  krypta katedrály sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ se konala v prostorách krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně v období od 19.června do 12. října 2014, vernisáž zahájil 18. června 2014 v sále brněnského biskupství biskup Vojtěch Cikrle.

  Výstava, kterou připravilo Diecézní muzeum ve spolupráci s Význačnou kolegiátní kapitulou v Mikulově, představila návštěvníkům v kontextu doby osobnost Františka z Ditrichštejna z mnoha úhlů pohledu: jako církevního hodnostáře s citem pro pastoraci, jako milovníka umění s ochotou donátora, jako významného budovatele klášterů s připraveností pomoci v začátcích, jako architekta a zastánce nenásilné rekatolizace Moravy, jako politika a feudála s otevřeností k problémům poddaných.
  V neposlední řadě také jako charismatickou osobnost s mimořádným vlivem na významné postavy své doby, kterými byli např. papež Klement VIII. a habsburští císařové Rudolf II., Matyáš a Ferdinand II.


 • zajímavosti

  Expozice, na níž byly představeny autentické exponáty ze 17. století, byla doplněna také o sochu Madony z Klentnice, která pochází z Ditrichštejnova panství v Mikulově. Socha gotické Madony je v našich zemích ojedinělou ukázkou rané gotiky z 13. století a byla veřejnosti po restaurátorském zásahu představena vůbec poprvé.

 • poznámka

  Další exponáty odkazovaly nejen na samotného Františka z Ditrichštejna, ale také na osobnosti jeho doby, které ho zásadně ovlivnili. Návštěvníci si tak mohli připomenout sv. Josefa Kalasanského, sv. Filipa Neri, sv. Aloise z Gonzagy, sv. Jana Sarkandera, sv. Roberta Bellarmino či sv. Karla Boromejského.

  Průběh výstavy byl zpestřen několika doprovodnými akcemi: komentované prohlídky, tematická výstavka v salonku Diecézního muzea, nebo přednáškový cyklus s důrazem na představované období.

  V týdnu od 29. září 2014 byly v tzv. „Propité věži“ katedrály sv. Petra a Pavla v Brně k vidění vzácné dokumenty ze 17. a 18. století. Návštěvníkům byla představena především Zakládací listina mikulovské kapituly z roku 1625, či bohatě iluminovaná Statuta význačné kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově z roku 1773. Vzhledem k náchylnosti archiválií na světlo byly tyto originály vystaveny pouze po dobu jednoho týdne. Archiválie na výstavu zapůjčil Diecézní archiv Biskupství brněnského v Rajhradě.
  Návštěva rozšířené výstavy byla také příležitostí k nahlédnutí do prostor původní gotické věže brněnské katedrály, která je jinak přístupná pouze předem objednaným skupinám a při příležitosti Noci kostelů.


 • prameny, literatura


 • osoby

  František z Dietrichštejna
  kardinál, olomoucký biskup


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo konání výstavy (krypta)


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 25. 12. 2018