Internetová encyklopedie dějin Brna

Napadení dobré cti a jména Jana Thabrarra

Napadení dobré cti a jména Jana Thabrarra


 • 11. 9. 1461 


 • místo

  světnice pomocníka školy kolegiátního kostela sv. Petra v Brně


 • charakteristika

  Jan, kdysi (syn) Jana střihače v Brně, veřejný notář, zlistiňuje, že před ním Jiljí Ganhacz (jezdec z Riedu) vyznal, že v únoru roku 1461 řekl Leopold Klöll (vikář farního kostela v Riedu) v domě Leopolda Pergera veřejně, potupně, svévolně, posměšně, nevážně a v největší urážlivosti klerikovi olomoucké diecéze o Janu Thabrarrovi, kdysi synovi Jana voskaře z Brna: "Johannes Thabrär est hereticalis filius meretricis" (Jan Thabrar je kacířský syn nevěstky).


 • účastníci

  Jan, kdysi syn Jana střihače v Brně,
  veřejný notář

 • poznámka

  druhá listina z téhož data, s tím rozdílem, že urážka Jana Thabrarra měla být učiněna v domě Leopolda Pergera a ve veřejné hospodě


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Thabrarr
  kněz, oltářník u Oltáře sv. Anežky v kostele sv. Jakuba


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018