Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení "důlního" privilegia Václava II.

Potvrzení "důlního" privilegia Václava II.


 • 16. 11. 1457 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Ladislav, král český, potvrzuje na prosby brněnských měšťanů jejich městu "důlní" privilegium českého krále Václava II. z 25. března 1297.


 • účastníci

  Ladislav Pohrobek, král český,
  purkmistr, konšelé, přísežní a obec města Brna

 • zajímavosti

  Ladislav povolil v horách (u vsi Želšic, Oslavan) zříditi a vybudovati doly. Dolování se má řídit podle zvyků, které platí pro Kutnou Horu.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018