Internetová encyklopedie dějin Brna

Vypovězení židovského obyvatelstva z města

Vypovězení židovského obyvatelstva z města


 • 27. 7. 1454 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Ladislav Pohrobek, král český, vypověděl veškeré židovské obyvatelstvo z města Brna a nařídil, aby do 11. listopadu téhož roku složili svůj movitý majetek a odešli z města. Měšťané i podruzi měli Židům vrátit vypůjčené peníze, ne však úroky z dluhů.


 • účastníci

  Ladislav Pohrobek, král český,
  město Brno

 • zajímavosti

  Ladislavův zákrok vyprovokovala halasná misie kněze Jana Kapistrána. Židé byli vypovězeni také ze Znojma, Olomouce a Uničova.

 • poznámka

  Třicet židovských domů, synagogu a židovský hřbitov přenechal Ladislav městské radě, aby je osadila křesťany. Za to mělo město ročně dávat do královské komory 60 kop grošů, které dříve platilo židovské obyvatelstvo.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Kapistrán
  kněz


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018