Internetová encyklopedie dějin Brna

Nález pamětní desky v budově bývalého sirotčince

Nález pamětní desky v budově bývalého sirotčince


 • 29. 3. 2013 


 • ulice

  Arne Nováka
  současný vstup k budově A (z nádvoří fakulty) Gorkého
  původní vstup do budovy bývalého sirotčince

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  areál FF MU budova A


 • charakteristika

  Pamětní desku, která byla odhalena k 20. výročí dokončení městského sirotčince v Brně, nalezli pracovníci provádějící rekonstrukci budovy.
  Deska byla překryta omítkou (o snaze uchovat pamětní desku v dobrém stavu svědčí i fakt, že před zazděním byla deska překryta papírem). Ve výklenku za ukrytou deskou byla nalezena schránka s dobovými dokumenty.


 • účastníci

  pracovníci firmy provádějící rekonstrukci budovy,
  prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan FF MU,
  Ing. Ivo Jurtík, tajemník FF MU,
  pracovníci ÚAM FF MU,
  fotograf FF MU

 • zajímavosti

  Nalezenou pamětní desku se podařilo identifikovat během několika minut. Přítomní dva členové autorského kolektivu IEDB desku porovnali s heslem, které již v roce 2005 do naší databáze vložila dr. Miroslava Menšíková. Dosavadní informace k pamětní desce vycházely jen z dobové literatury.
  O osud této i dalších dvou pamětních desek, které v této budově původně byly, se zajímali členové autorského kolektivu již při zahájení rekonstrukce budovy.

  Nález této desky nemusí být posledním.
  V této budově totiž původně byly ještě další dvě pamětní desky (obě označujeme v místě původního vstupu do budovy, tj. na adrese Gorkého 14):
  - pamětní deska věnovaná mecenášům městského chlapeckého sirotčince, odhalená k 15. výročí položení základního kamene budovy (u našeho encyklopedického hesla je uveřejněna alespoň její dobová fotografie)
  - pamětní deska návštěvy císaře Františka Josefa I. v městském chlapeckém sirotčinci v roce 1892 (k ní máme pouze textové informace).

 • poznámka

  Pamětní deska bude zrestaurována. Dokumenty nalezené ve schránce budou rovněž předány odborníkům.
  Počítá se s tím, že po zrestaurování pamětní deska bude osazena zpět do interiéru budovy.
  Rekonstrukce budovy bývalého sirotčince (dnes označována jako budova A) probíhá v rámci projektu Centrum podpory humanitních věd CARLA, jehož cílem je rozšíření výukových prostor, rozšíření knihovnického zázemí a vytvoření multimediálních učeben, filmového sálu, kongresového sálu a dalších místností, které povedou k modernizaci výuky a vytvoření zázemí pro studenty doktorských programů.


 • obrazy

  img15826.jpg img15827.jpg img15829.jpg img15828.jpg img15830.jpg img15835.jpg img15831.jpg img15832.jpg img15833.jpg img15834.jpg img15825.jpg img15821.jpg img15820.jpg img15824.jpg img15822.jpg img15823.jpg img15817.jpg img15818.jpg img15816.jpg img15819.jpg


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Filozofové zazdili historii "


 • události

  16. 9. 2015
  Slavnostní otevření zrekonstruovaných budov A a B1 a nové budovy B2 v areálu FF MU 19. 11. 1872
  Otevření městského sirotčince


 • objekty

  20. výročí dokončení stavby sirotčince
  pamětní deska: Gorkého 14/02


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 24. 03. 2019

29. 3. 2013 - transport nalezené pamětní desky (odhalené v roce 1892 ke 20. výročí dokončení městského chlapeckého sirotčince v Brně) z místa nálezu. Foto: Petr Čučka, fotograf FF MU.