Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava Hi5! Práce studentů vysokých uměleckých škol

Výstava Hi5! Práce studentů vysokých uměleckých škol


 • 6. 2. 2013 (6.2.–10.3.2013)


 • ulice

  Malinovského náměstí

 • číslo orientační

  2

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Dům umění města Brna


 • charakteristika

  výstava prezentovala práce studentů pěti vysokých uměleckých škol


 • poznámka

  V expozici bylo vystaveno třiadvacet děl. Jednalo se převážně o instalace, videa, objekty, ale také fotografie nebo akční malbu.
  Výstava Hi5! uzavřela Centralizovaný rozvojový projekt. Jeho součástí byla výstava v roce 2012 v brněnském Domě pánů z Kunštátu, sympozium na Akademii výtvarných umění v Praze a také kurátorský průzkum předurčující výstavy v roce 2013. Zapojily se do něj Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  hub


Aktualizováno: 25. 06. 2018