Internetová encyklopedie dějin Brna

Uctění ostatků Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách

Uctění ostatků Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách


 • 9. 2. 2013 


 • ulice

  Foerstrova

 • číslo orientační

  2

 • místo

  Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů


 • charakteristika

  Ve dnech 1.–13. února 2013 navštívila Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Bosca, která během tříletých příprav na 200. výročí jeho narození putovala po různých zemích světa. Don Bosco tímto způsobem zavítal do celkem jedenácti měst v Čechách a na Moravě.
  Svou cestu zahájila socha s ostatky sv. Jana Bosca dne 1. února 2013 v Plzni, dále jela do Prahy a každý další den navštívila jiné město: Teplice, Litomyšl, Hradec Králové, Fryšták, Havířov, Brno-Líšeň, Brno-Žabovřesky, Zlín a Ostravu. Svou pouť ukončila v Českých Budějovicích.

  Brno vzdalo úctu tomuto italskému světci v sobotu 9. února 2013, kdy brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavil při této příležitosti pontifikální bohoslužbu v 18.00 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách.

  Program návštěvy Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách:
  10.30: Procesí se sochou z nádvoří střediska do kostela
  11.00: Mše svatá (P. Petr Vaculík, provinciál SDB)
  12.30: Pohoštění v sále pod kostelem
  13.00: Prezentace díla Dona Bosca u nás
  13.30: Zábavný program
  15.00: Program jednotlivých salesiánských skupin v kostele a promítání filmu o Donu Boscovi
  17.30: Adorace
  18.00: Mše svatá (Mons. Vojtěch Cikrle)
  19.00: Pohoštění v sále pod kostelem.


 • poznámka

  V rámci přípravy na výročí Dona Bosca, které se bude slavit v srpnu 2015, pořádali Salesiáni Dona Bosca u nás celou řadu akcí a soutěží. Na podzim 2012 proběhla výtvarná a literární soutěž. Výherce hudební soutěže, která rovněž probíhala na podzim, se zase stane autorem hymny akce „Don Bosco u nás“. Salesiáni rovněž vyhlásili pátrání po stopách úcty Dona Bosca v České republice.

  Salesiáni Dona Bosca v Brně působí v Žabovřeskách a v Líšni. Za zmínku stojí fakt, že jedním z prvních kostelů, který byl u nás vybudován po roce 1990, je právě salesiánský kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů, v sídlišti Brno-Žabovřesky.
  V květnu roku 1995 ho vysvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle a místní středisko mládeže nabízí místním dětem i mládeži stále množství možností sportovního a zájmového využití volného času.

  V roce 2004 byla v Brně otevřena další nová budova Salesiánského střediska mládeže, a to v Brně-Líšni v Kotlanově ulici 13. Také zde uvažují salesiáni o stavbě nového kostela.

  Sv. Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Becchi u Turína v rodině chudých rolníků. Když se stal knězem (1841), věnoval se opuštěným dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeži v Turíně. Pomáhal jim nacházet rovnováhu mezi povinností a svobodou. Jeho výchovný systém byl založen na předcházení chybám a životním omylům mladých lidí. Důsledně se vyhýbal nátlaku a hrozbám.
  Založil Oratoř svatého Františka Saleského, kde se konaly večerní přednášky; byl tam i učňovský domov, střední škola, odborné kursy, pamatovalo se i na prázdninové tábory. Aby toto jeho dílo mohlo pokračovat, založil řeholní společnost salesiánů a stal se spoluzakladatelem kongregace sester Panny Marie Pomocnice. Zemřel v Turíně 31. ledna 1888 a za svatého byl prohlášen v roce 1934.


 • prameny, literatura


 • události

  23. 10. 2010
  Dokončení a otevření Areálu SALVe v Líšni 12. 9. 2004
  Slavnostní otevření druhé části komplexu salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni 27. 5. 1995
  Posvěcení dostavěného kostela Panny Marie 8. 12. 1939
  Posvěcení oratoře a příchod salesiánů do Brna - Žabovřesk


 • stavby

  Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  Foerstrova 2/3088


 • městská část

  Brno-Žabovřesky


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 04. 02. 2020