Internetová encyklopedie dějin Brna

Setkání studentů a zaměstnanců brněnských vysokých škol s kosmonautem Vladimírem Remkem

Setkání studentů a zaměstnanců brněnských vysokých škol s kosmonautem Vladimírem Remkem


 • 19. 4. 1979 


 • ulice

  Joštova

 • číslo orientační

  10

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  biologická posluchárna Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  Setkání studentů a zaměstnanců brněnských vysokých škol s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem předcházelo dopolední slavnostní zasedání vědecké rady LF UJEP, konané u příležitosti 60. výročí založení brněnské univerzity a u příležitosti XVII. dnů družby brněnské a bratislavské lékařské fakulty. Tohoto zasedání se zúčastnili rektoři vysokých škol a ředitelé pracovišť, podílejících se na mezinárodní spolupráci Interkosmos.


 • účastníci

  Vojtěch Kubáček, rektor UJEP v Brně,
  Bohumil Bednařík, děkan LF UJEP v Brně

 • zajímavosti

  Brněnská lékařská fakulta udělila V. Remkovi zlatou pamětní medaili za jeho spolupráci při zavedení nové fyziologické metody do kosmického lékařství.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Kosmonaut Vladimír Remek hostem naší univerziy"


 • události

  23. 2. 2012
  Návštěva kosmonautů v Brně 4. 2. 2010
  Setkání s Vladimírem Remkem


 • osoby

  Vojtěch Kubáček
  rektor UJEP v Brně


 • stavby

  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
  Komenského náměstí 2/220


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 09. 01. 2020