Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český ((AV ČR|Akademie věd České republiky))

Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR


 • 14. 6. 2012 


 • ulice

  Žerotínovo náměstí

 • číslo orientační

  9

 • místo

  Univerzitní klub Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  Při příležitosti oslav 60. výročí svého založení uspořádalo etymologické oddělení vzpomínkové setkání kolegů a přátel, spojené se křtem knihy Sebrané spisy Václava Machka, profesora brněnské filozofické fakulty a světově uznávaného jazykovědce, zakladatele brněnského etymologického pracoviště v roce 1962.


 • účastníci

  Josef Krob, děkan FF MU,
  Karel Oliva, ředitel UJČ AV ČR,
  slovanští jazykovědci z brněnské filozofické fakulty a dlouholetí spolupracovníci: Radoslav Večerka, Stanislav Žaža, Dušan Šlosar, Rudolf Šrámek

 • zajímavosti

  Etymologické oddělení zabývající se výhradně slovanskou etymologií bylo založeno v roce 1962. Tehdy bylo součástí Slovanského ústavu, od roku 1990 je součástí Ústavu pro jazyk český. Hlavním úkolem oddělení je práce na Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Václav Machek
  autor pokřtěné knihy Sebrané spisy Dušan Šlosar
  emeritní profesor českého jazyka na brněnské filozofické fakultě


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 25. 06. 2018