Internetová encyklopedie dějin Brna

Uzavření lokálního příměří

Uzavření lokálního příměří


 • 29. 3. 1432 


 • místo

  Doubravice


 • charakteristika

  Heralt ze Sovince a Doubravice uzavírá od soboty 29. března do západu slunce do 8. června příměří s Haškem z Valdštejna, Joštem z Rosic, podkomořím Markrabství moravského, a s brněnským purkmistrem a radou města. Zavazuje se, že jim v tom příměří nebude sahati na jejich lidi, dědictví a držení, a že nepůjčí své lidi jinému, který v tomto příměří není.
  Do příměří mají být pojati i Jan z Lomnice, moravský hejtman, kněz Jan, probošt kounický společně s jejich služebníky a poddanými.


 • účastníci

  Heralt ze Sovince a Doubravice,
  Hašek z Valdštejna,
  Jošt z Rosic, moravský podkomoří,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Mimo jiné Heralt ze Sovince slíbil, že budou před ním silnice svobodné, že na nich nebude škodit a překážeti. Pokud by i přesto na silnicích loupil a škodil a v nocích vybíjel a byl dopaden, ať je s ním naloženo, jak se sluší.

 • poznámka

  V Archivu města Brna se nám zachovala z let 1427–1432 řada opisů a též originály listů stvrzujících příměří nejen táborských hejtmanů s Brnem a Albrechtovou stranou, ale i husitských šlechticů (většinou z okolí Brna a jihozápadní Moravy).


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018